Képviseld diáktársaidat a Független Diákparlamentben!

Kezdőlap » A Független Diákparlament javaslatcsomagja

A Független Diákparlament javaslatcsomagja


A Független Diákparlament javaslatai az Emberi Erőforrások Minisztériumához

A diákság tanév elején megválasztott képviselői március 28-29-ei tavaszi plenáris ülésükön összegyűjtötték javaslataikat.

A Független Diákparlament javasolja, hogy

A Hit- és Erkölcstan Bizottság javaslatai:

1. A tanárok fél éves terve legyen nyilvános és elérhető a diákság számára.

2. A diákság érdekében minden tanár váljon erkölcsi példává.

3. Legyen fakultatív a hit- és erkölcstan oktatás.

A Szülői Bizottság javaslatai:

4. Legyen az iskolákon belül nyílt, társadalmi párbeszéd az oktatási kérdésekről a szülők bevonásával (szülői munkaközösség, stb).

5. Az 1989-ben kelt, és 1991. évi LXIV. törvényben kihirdetett ENSZ Gyermekjogi Egyezményt  az EMMI és a kormány tartsa magára nézve kötelezőnek.

A Diákönkormányzati Bizottság javaslatai:

6. Az EMMI tájékoztassa a diákönkormányzatokat a jogaikról, hatáskörükről, feladatkörükről és lehetőségeikről egy közérthető és diákönkormányzatoknak címzett tájékoztatóban.

7. Vizsgálják át és küldjék el minden diákönkormányzatnak a Független Diákparlament által elkészített diákönkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat sablonunkat. Ha az EMMI eljuttatja minden iskolába és mindenhol megszavazza a diákönkormányzat, akkor a diákönkormányzatok működése sokkal célszerűbben és átláthatóbban fog zajlani.

8. Biztosítsák a városi diákönkormányzatok számára a működésükhöz szükséges feltételeket (pl.: helyszínt).

9. Biztosítsanak több pályázatot a diákönkormányzatok számára.

10. Azokban a városokban, amelyekben legalább három középfokú oktatási intézmény működik, kezdeményezzék, hogy az önkormányzatok biztosítsanak számukra egy ifjúsági, közösségi teret.

11. Az EMMI biztosítsa, hogy az iskolán belüli DÖK-ök képviselőit semmilyen hátrány ne érhesse az iskola részéről, amikor hivatalból járnak el.

A Továbbtanulási Bizottság javaslatai:

12. Az előre hozott érettségit lehessen a többi tantárgyból is tenni.

13. Az érettségi előtt álló diákokat (a felvételi szempontjából) semmilyen körülmények között se érhessenek váratlan változások (ezek legalább 2 éves felmenő rendszerben történjenek).

14. Az EMMI hozzon létre és működtessen egy olyan internetes felületet, ahol az oktatás szereplői (tanárok, diákok, szülők) kérdéseket tehetnek fel az oktatási döntéshozók felé, és arra valós válaszokat kaphatnak.

Az Oktatáspolitikai Bizottság javaslatai:

15. Jöjjön létre egy független, tanárokból álló bizottság a tankönyvek elbírálására.

A Gazdasági Bizottság javaslatai

16. Jöjjön létre egy független felügyelőbizottság az iskolák és kollégiumok állagának minősítésére.

17. Magyarország az oktatásra fordított GDP arányos költését az állam duplázza meg.

18. Mivel a tankönyvek egy tanár számára munkaeszköznek minősülnek, ezért a tanároknak az általuk használt tankönyvek alanyi jogon kell, hogy járjanak.

19. Az első nyelvvizsga díját az állam finanszírozza.

20. A tanárok minősítési rendszerébe tegyék bele a diákok minősítéseit (az FDP kidolgozza hozzá a minősítés szempontjait).

A Szakképzési Bizottság javaslatai:

21. A tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 éves korra.

22. Biztosítsák a szakképzéshez szükséges minőségi eszközöket és tanulási körülményeket.

23. A pedagógusok bérét zárkóztassák fel az OECD átlagához.

Egyéb javaslatok:

24. Mindenkinek alanyi jogon járjanak a tankönyvek elektronikus formában (pl. pdf) Ha ez nem valósítható meg, akkor legalább a rászorulóknak legyen lehetőségük elektronikus formában ingyen hozzáférniük a tankönyveikhez.

25. A diákok teljesen véglegesen kapják meg az ingyenes tankönyveket (pl.: nyáron ne kelljen visszaadni).

26. A heti 5 testnevelés óra helyett az előző rendszer szerint a diákoknak csak heti 3 testnevelés órájuk legyen.

27. Csökkentsék az iskolai tananyag lexikális tudásmennyiségét a problémamegoldó és kreativitást igénylő feladatok javára.

28. A diákönkormányzatoknak a korábbi törvény szerint legyen egyetértési joga a iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadása előtt, munkaterv vonatkozó részénél, adatkezelési szabályzatnál, fegyelmi eljárás során, valamint a köznevelési intézmény megszüntetése,átszervezése, feladatának megváltoztatása, nevének megállapítása, vezetőjének megbízása és a megbízás visszavonása kérdésekben.

29. A tananyagmennyiség ne terhelje túl a diákokat és beleférjen az órakeretbe.

30. A tantárgyak heti óraszámmennyiségének kialakításakor a tantárgy relevanciája legyen a meghatározó szempont.

31. Az EMMI tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az iskolai Diákönkormányzatokat az iskolák maguktól független, különálló szervezetként kezeljék és semmiképpen se rendeljék az iskola alá.

32. A középiskolai beiskolázás létszámkorlátja rugalmasan legyen megállapítva. Az általános iskolák esetében is támogatta a rendelet, hogy a kisebb településeken alacsonyabb létszámmal indulhasson osztály. A 26 fős minimum nem tartható minden tanévben egyformán egy kisvárosi gimnáziumban. Van, amikor 22 diák jelentkezik, van amikor 38. Szeretnénk elérni, hogy első helyen álljon a helyi iskola megőrzése és az oda jelentkező diákok támogatása. Ez az államnak is olcsóbb, mint a kollégiumok vagy a bejárás támogatása (ezek a diákok otthon laknak érettségiig).

33. A kötelező heti óraszámok összessége és a tananyag mennyisége és minősége alkalmazkodjon a diákok életkori sajátosságaihoz.